Advium

Aktuellt

Advium Pöyrys rådgivare i det offentliga kontanterbjudandet

11.12.2018

ÅF AB (publ) och Pöyry PLC har undertecknat ett avtal om att slå samman de två bolagen för att bilda ett ledande europeiskt ingenjörs- och konsultbolag. ÅF kommer att lämna ett rekommenderat kontant offentligt uppköpserbjudande att förvärva samtliga utgivna och utestående aktier i Pöyry.

Vederlaget i uppköpserbjudandet uppgår till 10,20 euro per aktie, att till fullo betalas kontant, och värderar Pöyry till 611 miljoner euro. Styrelsen för Pöyry har enhälligt beslutat att rekommendera aktieägarna i Pöyry att acceptera uppköpserbjudandet.

Advium agerade som Pöyrys finansiella rådgivare i samband med det offentliga kontanterbjudandet.

Ytterligare information: Börsmeddelande


22.11.2018 - Advium Kotipizzas rådgivare i det offentliga kontanterbjudandet

Orkla ASA och Kotipizza Group Abp har den 22 November 2018 undertecknat ett kombinationsavtal, enligt vilket Orkla gör ett fr...

02.11.2018 - Advium rådgivare vid försäljningen av T2H

Advium agerade som ägarnas rådgivare då T2H, ett ledande finskt företag inom nyproduktion av bostäder, såldes till ett finskt...

31.10.2018 - Advium rådgivare till Ilmarinen vid försäljningen av en fastighet

Advium agerade som säljarens rådgivare när Ilmarinen sålde en lagerfastighet i Vanda till det noterade ...

29.10.2018 - Advium rådgivare till Sentica Partners

Advium agerade som finansiell rådgivare till Sentica Partners då en fond förvaltad av Sentica Partners och e...

19.10.2018 - Advium rådgivare vid försäljningen av Löyly

Advium agerade som säljarens rådgivare när Antero Vartia sålde sin andel av bastu- och restauranganl&au...

18.10.2018 - Advium rådgivare vid försäljning av centrumfastighet

Advium agerade som säljarens rådgivare när Berner familjens investeringsbolag Berfin Ab sålde Berner Ab...

04.09.2018 - Advium bästa rådgivare enligt Euromoney för tolfte gången

Euromoney har rankat Advium Corporate Finance som den bästa rådgivaren inom fastighetsrelaterad M&A i Finland för år 2018. Se...

01.06.2018 - Advium rådgivare vid försäljningen av Kalatukku E. Eriksson

Advium agerade som finansiell rådgivare åt Kalatukku E. Eriksson Oy då bolaget köptes av Kesko. Kalatukku E. Eriksson är verk...

14.05.2018 - Advium rådgivare vid Maksuturvas avyttring

Advium agerade som finansiell rådgivare åt Maksuturvas ägare, bestående av investerare och bolagets ledning, då de kom överen...

17.04.2018 - Advium rådgivare till Alandia

Alandia Försäkring avser sälja försäkringsgrenarna Personligt olycksfall och Reseförsäkring till LokalTapiola Sydkusten. Efte...

11.04.2018 - Advium rådgivare till Marimekko vid sale and leaseback transaktion

Advium agerade som Marimekko’s rådgivare vid försäljningen av Marimekko’s huvudkontorfastighet i ...

29.03.2018 - Advium rådgivare vid försäljningen av bostadsportfölj

Advium agerade som säljarens rådgivare när bostadsinvesteringsbolaget Kojamo Abp avtalade om att sälja 1...