Advium

Aktuellt

Advium rådgav Kesko i årets största fastighetstransaktion

22.12.2009

Advium Corporate Finance var som rådgivare åt Kesko i transaktionen där Kesko koncernen avyttrade 13 detaljhandelsfastigheter runtom i Finland till Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma. Den skuldfria köpeskillingen var 156 miljoner euro. Vid samma tillfälle avyttrade Keskos Pensionfond en fastighet.

Alla ovannämnda fastigheter har hyrts av Keskos branschbolag med 5-15 års hyresavtal med ytterligare förlängingsoptioner.

Av de avyttrade fastigheterna som tillhörde Kesko koncernen är åtta fastigheter i bruk av K-matvarukedjan, tre av K-järnhandeln, en av Anttila-varuhuset och en av VV-Auto. Den sammanlagda arealen av de fastigheter som Kesko koncernen avyttrade är 111 000 m².

Den genomförda transaktionen är till värdet den största fastighetstransaktionen i Finland under 2009.

30.10.2009 - Advium som rådgivare till NREP

Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv har av NREP Finland 4 Oy köpt en partiaffärbyggnad, som hyrs av Kesko ...

22.09.2009 - Advium finansiell rådgivare till Rettig

Rettig blir Nordkalks största ägare. Som följd av transaktionen ökar Rettigs innehav i Nordkalk frå...

11.08.2009 - Advium som rådgivare till SEB

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (Helsinki Branch) har sålt 11 958 000 Alma Media Abp aktier till Ilkka-Yhtym&au...

06.08.2009 - Forum Capita köper aktier i Oy Kamppiparkki Ab

Stockmann Abp säljer alla sina aktier i Oy Kamppiparkki Ab till Fastighetskapitalfonden Forum Fastighets Kb. Kamppipar...

01.07.2009 - Advium Corporate Finance blir uppköpt av dess personal

Advium Corporate Finance, del av eQ Bank Ab, blir uppköpt av en del av dess personal. Advium är en ledande finansie...

14.05.2009 - Advium rådgivare vid försäljningen av Raisios margarin-affärsverksamhet

Raisio säljer sin margarin-affärsverksamhet till Bunge för 80 miljoner euro. Affären inkluderar margarinf...