Advium

eQ Koncernen

eQ-koncernen är en börslistad företagsgrupp med fokus på kapitalförvaltning och corporate finance -verksamhet. eQ:s affärsområden är kapitalförvaltning, corporate finance och investeringar.

Kapitalförvaltning

eQ erbjuder tjänster inom konventionell fondförvaltning, private equity –fonder, strukturerade investeringsprodukter, och ett brett omfång av placeringsfonder som erbjuds av internationella samarbetspartners.

Vid slutet av 2018 hade eQ totalt förvaltat kapital på ca. 9,5 miljarder euro (AUM). Mätt med förvaltat kapital hör eQ sålunda till de största oberoende kapitalförvaltningsbolagen i Finland.


Corporate Finance

eQ:s corporate finance –tjänster erbjuds av Advium Corporate Finance. Tjänsterna inkluderar rådgivning inom företagsarrangemang och fastighetsarrangemang samt övrig finansiell rådgivning.

Sedan grundandet av Advium år 2000 har vi agerat som rådgivare i omkring 200 slutförda transaktioner med ett kumulativt värde av över 15 miljarder euro.


Investeringar

Investeringsverksamheten utgörs av placeringar i private equity –fonder som gjorts från eQ-koncernens egna balansräkning. Investeringsverksamhetens målsättning är att avkastningen från private equity –placeringarna skall överskrida marknadsavkastningen.

Totalavkastningen från private equity –placeringarna har sedan verksamhetens början överskridit 20 % per år (IRR ). Nya investeringar görs enbart i fonder som förvaltas av eQ.

www.eq.fi

eQ Group Stakeholder register privacy policy