Advium

Aktuellt

Advium finansiell rådgivare vid försäljningen av Nokias huvudkontor

04.12.2012

Advium fungerade som Nokias rådgivare när Nokia undertecknade avtal om att sälja och hyra tillbaka på långt kontrakt sitt huvudkontor i Kägelviken i Esbo.

Köparen är finska Exilion Capital. Fastighetens yta omfattar ca. 48 000 kvm. Målet är att slutföra transaktionen under 2012. Köpeskillingen ligger på 170 miljoner euro.

20.11.2012 - Advium rådgivare till eQ Abp

eQ Abp har 19.11.2012 förvärvat Icecapitals förmögenhetsförvaltningsverksamhet, med undantag av fast...

02.11.2012 - Advium rådgivare vid försäljning av handelsfastighet

Sponda Abp avyttrade en fastighet i Petikko handelsområde i Vanda till Saka Hallikiinteistöt Oy, som ägs av S...

03.10.2012 - Advium rådgivare i försäljningen av Produal

Finlands marknadsledande företag inom fastighetsautomation, Produal, har sålts till Vaaka Partners. För boksl...

21.09.2012 - Euromoney utnämnde återigen Advium till den bästa rådgivaren inom fastighetsrelaterad M&A i Finland

Den uppskattade Euromoney Magazine har rankat Advium Corporate Finance Oy som den bästa rådgivaren inom fastighets...

09.07.2012 - Advium rådgivare till Activeark

Reklambyrånätverket JWT, som är en del av världens största reklamkoncern WPP, har köpt majorit...

04.07.2012 - Advium finansiell rådgivare i fastighetstransaktion

Advium Corporate Finance rådgav Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Etera vid avyttringen av en centru...

26.04.2012 - Advium rådgivare till Finntemet Oy

Finntemet Oy har tillsammans med ledningen avyttrat 100% av aktierna i TVI Vision Oy till danska JAI A/S. TVI Vision Oy tillv...

23.04.2012 - Advium rådgivare till Vaahto Group

Vaahto Group Plc Oyj har genomfört en riktad aktieemission till utvalda investerare och minoritetsägare i AP-Tela O...

27.03.2012 - Advium rådgivare till HUS Gruppen

HUS Gruppen fokuserar på sin kärnverksamhet, fastighetsinvestering, genom att avyttra sin fastighetsadministration...

24.01.2012 - Advium rådgivare till Rettig och Uponor

Rettig har undertecknat ett avtal med Hewing GmbH:s ägare Uponor, enligt vilket Rettig köper hela aktiestocken i He...