Advium

Tjänster

Advium Corporate Finance är en investeringsbank som erbjuder finansiella rådgivningstjänster inom företagsarrangemang och stora fastighetsarrangemang. Vårt Helsingforsbaserade team på 15 erfarna corporate finance -experter hjälper våra kunder att uppnå sina målsättningar.

Sedan grundandet av Advium år 2000 har vi agerat som rådgivare i över 200 slutförda transaktioner med ett kumulativt värde på ca. 20 miljarder euro.

Företagsarrangemang

Vi rådger den privata och offentliga sektorn vid företagsarrangemang och relaterade strategiska ärenden. Vi har ett nära samarbete med våra kunder, som vi genom hela uppdrag förser med stöd, rådgivning och omfattande projekthantering för att säkerställa att målen uppnås. Utöver ledandet och förhandlandet av hela transaktionsprocesser för våra kunders del, ser vi vår roll som en diskussionspartner i samband med strategiska alternativ.

Läs mer

Fastighetsarrangemang

Vi rådger finska och internationella fastighetsinvesterare och fastighetsägare vid transaktioner omfattande större enskilda objekt och portföljer, samt övriga fastighetsarrangemang. Inom detta område är vi marknadsledare i Finland, och vi har agerat som rådgivare i många av de största fastighetstransaktionerna i finsk historia. Vi ser oss som huvudansvarig rådgivare som vägleder kunden genom hela processen.

Läs mer