Advium

Aktuellt

Advium rådgivare till VVO vid försäljningen av en bostadsportfölj

21.12.2016

Advium agerade som rådgivare till VVO vid försäljningen av en portfölj bestående av 1 344 fritt finansierade hyresbostäder till ett bolag som förvaltas av Avant Capital Partners. Parterna har beslutat om att inte publicera försäljningspriset. Transaktionen förväntas slutföras innan slutet av februari 2017.

Tillgångarna i portföljen är belägna i 20 olika städer in Finland.

Ytterligare information: vvokonserni.fi23.12.2016 - Advium rådgivare till Varma vid försäljningen av en kontorsportfölj

Advium fungerade som säljarens rådgivare när Ömsesidiga arbetspensions-försäkringsbolaget Varm...

08.11.2016 - Advium rådgivare till LokalTapiola

Advium agerade som rådgivare till LokalTapiola Skadeförsäkring och LokalTapiola Livbolag då dessa s&ari...

13.09.2016 - Advium bästa rådgivare enligt Euromoney för tionde gången

Euromoney Magazine har åter rankat Advium Corporate Finance som den bästa rådgivaren inom fastighetsrelate...

18.07.2016 - Advium rådgivare vid försäljningen av Tietos huvudkontorsfastighet

Advium agerade som säljarens rådgivare då fastighetsfonden DEGI Europa, som förvaltas av Aberdeen och &...

22.06.2016 - Advium rådgivare vid avyttringen av Mediware

Advium agerade som säljarnas finansiella rådgivare vid avyttringen av 100 % av aktierna i Mediware Oy till det nor...

25.05.2016 - Advium finansiell rådgivare i Patria –transaktion

Advium agerade som Finska statens finansiella rådgivare vid försäljningen av 49.9 % av aktierna det finska f&...

09.05.2016 - Datscha: Advium klart aktivaste säljrådgivare

Statistik visar att Advium har en rejäl ledning med ca. 38% när den nordiska leverantören av tjänster til...

13.04.2016 - Advium finansiell rådgivare till LokalTapiola

Advium agerade som finansiell rådgivare till LokalTapiola när LokalTapiola i en affär den 11 april avyttrade ...

01.04.2016 - Advium rådgivare vid försäljningen av handelsfastigheter

Advium agerade som säljarens rådgivare när Lemminkäinen Talo Oy och Finavo Oy, som ägs av Lemmink&a...

21.03.2016 - Advium rådgivare vid försäljningen av fastigheter i Vasa

Advium agerade som säljarens rådgivare när Halli Oy avyttrade handels- och kontorsfastigheter i Vasa centrum...

19.02.2016 - Advium Elos rådgivare vid försäljning av en kontorsportfölj

Advium agerade som säljarens rådgivare när Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo avy...

29.01.2016 - Advium rådgivare vid försäljningen av handels- och kontorsfastighet

Advium agerade som säljarnas rådgivare när HOK-Elanto, Servicefacket PAM rf, Pappersförbundet rf, Servic...

14.01.2016 - Advium rådgivare vid avyttringen av Turvatiimi

Advium agerade som Atine Group Ab:s finansiella rådgivare vid avyttringen av 100 % av aktierna i Turvatiimi till det no...

04.01.2016 - Advium rådgivare till Viking Malt

Advium agerade som Viking Malt Oy:s finansiella rådgivare då Viking Malt kom överens om förvärvand...