Advium

Aktuellt

Advium rådgivare vid försäljningen av Bredis retail park

02.05.2024

Advium agerade som rådgivare till säljaren när eQ Commercial Properties sålde Bredis retail park i Bredvik, Esbo till Swiss Life Asset Managers.

Bredis färdigställdes i faser mellan 2018 - 2021 med 23,000 kvm uthyrningsbar yta. Fastigheten huserar flera välkända varumärken inklusive Puuilo, Rusta och Lidl.

Ytterligare information (på engelska): Swiss Life Asset Managers – News release26.04.2024 - Advium rådgivare i det offentliga kontanterbjudandet för Purmo Group

Ett konsortium bestående av fonder förvaltade av Apollo och Rettig har formats med syftet att genomföra ett frivilligt rekomm...

08.04.2024 - Jacob af Forselles har utsetts till ny VD för Advium från och med den 1 augusti 2024

Vi är glada över utnämningen av Jacob af Forselles till ny VD för Advium Jacob kommer att tillträda som VD för Advium i augus...