Advium

Kiinteistöjärjestelyt

Olemme toimineet neuvonantajana noin 100 toteutuneessa kiinteistöjärjestelyssä, joiden yhteenlaskettu arvo on noin 10 miljardia euroa. Lisäksi Advium on valittu 12 kertaa Suomen parhaaksi kiinteistöalalla toimivaksi neuvonantajaksi Euromoney-lehden kyselyssä. Lisätietoa löydät

kiinteistöreferensseistämme.

Kiinteistösalkkujen ja suurten yksittäisten kohteiden transaktiot

Analysoimme asiakkaan tavoitteet ja neuvomme prosessin suunnittelussa. Myyntiprosesseissa Advium valmistelee kaikki tarvittavat myyntimateriaalit, vastaa prosessin koordinoinnista asiakkaan, sijoittajakandidaattien ja muiden neuvonantajien välillä. Ostoprosesseissa  on monia samoja elementtejä kuin myyntiprosesseissa, mutta korostamme tarjouksen jättämisen taktiikan ja neuvottelustrategian merkitystä toimeksiannossa.

Myynnit ja takaisinvuokraukset

Myynti ja takaisinvuokraus –prosessi on pitkälti samanlainen projekti kuin muutkin kiinteistöjen myynnit. Koska asiakas jää vuokralaiseksi kiinteistöön, Advium asettaa erityisen painoarvon vuokrasopimuksen laatimiseen ja prosessin suunnitteluun asiakkaan operatiivinen liiketoiminta huomioiden.

Kaikissa kiinteistötransaktioissa toimimme asiakkaan neuvonantajina koko prosessin ajan huolellisista valmisteluista sopimusneuvotteluihin ja kaupan toteutumiseen saakka.

Muut palvelut

Muita kiinteistöpalvelujamme ovat muun muassa kiinteistösijoittamiseen ja –rahoitukseen liittyvä neuvontanto ja kiinteistösalkkujen arvonmääritys, kiinteistöihin liittyvät yhteisyritykset (JV) ja kiinteistösijoituksiin liittyvä strateginen neuvonanto.