Advium

Advium Corporate Finance

Advium Corporate Finance är en investeringsbank som fungerar som finansiell rådgivare vid företagsarrangemang och stora fastighetstransaktioner. Advium har agerat som rådgivare i över 180 slutförda transaktioner, med ett kumulativt transaktionsvärde på över 13 miljarder euro.

Advium grundades år 2000 och är en del av eQ-koncernen.

Tjänster

Företagsarrangemang

Vi rådger den privata och offentliga sektorn vid företagsarrangemang och relaterade strategiska ärenden. Vi har ett nära samarbete med våra kunder, som vi genom hela uppdrag förser med stöd, rådgivning och omfattande projekthantering för att säkerställa att målen uppnås. Utöver ledandet och förhandlandet av hela transaktionsprocesser för våra kunders del, ser vi vår roll som en diskussionspartner i samband med strategiska alternativ.

Läs mer

Fastighetsarrangemang

Vi rådger finska och internationella fastighetsinvesterare och fastighetsägare vid transaktioner omfattande större enskilda objekt och portföljer, samt övriga fastighetsarrangemang. Inom detta område är vi marknadsledare i Finland, och vi har agerat som rådgivare i många av de största fastighetstransaktionerna i finsk historia. Vi ser oss som huvudansvarig rådgivare som vägleder kunden genom hela processen.

Läs mer

Referenser

2019_10-Cobbleyard
2019_09-Starwood
2019_07-Sponda
2019_07-Peab
2019_05-Picnic
2019_07-Antilooppi
2019_06_Helsinki
2018_12-Poyry
2018_12-Kotipizza
2019_01-Alandia
2018_12-VR
2018_11-T2H

Alla referenser

eQ-koncernen

eQ-koncernen är en finsk företagsgrupp med fokus på kapitalförvaltning och corporate finance verksamhet. Moderbolaget eQ Abp:s aktie är noterad på NASDAQ Helsingfors. eQ-koncernen erbjuder tjänster inom konventionell fondförvaltning, private equity fonder, strukturerade investeringsprodukter, investeringsskydd, och ett brett omfång av placeringsfonder som erbjuds av internationella samarbetspartners. Därtill erbjuder eQ-koncernen tjänster inom företags- och fastighetsarrangemang.

Läs mer