Advium

Advium Corporate Finance

Advium Corporate Finance är en investeringsbank som fungerar som finansiell rådgivare vid företagsarrangemang och stora fastighetstransaktioner. Advium har agerat som rådgivare i omkring 200 transaktioner, med ett kumulativt transaktionsvärde på över 20 miljarder euro.

Advium grundades år 2000 och är en del av eQ-koncernen.

Tjänster

Företagsarrangemang

Vi rådger den privata och offentliga sektorn vid företagsarrangemang och relaterade strategiska ärenden. Vi har ett nära samarbete med våra kunder, som vi genom hela uppdrag förser med stöd, rådgivning och omfattande projekthantering för att säkerställa att målen uppnås. Utöver ledandet och förhandlandet av hela transaktionsprocesser för våra kunders del, ser vi vår roll som en diskussionspartner i samband med strategiska alternativ.

Läs mer

Fastighetsarrangemang

Vi rådger finska och internationella fastighetsinvesterare och fastighetsägare vid transaktioner omfattande större enskilda objekt och portföljer, samt övriga fastighetsarrangemang. Inom detta område är vi marknadsledare i Finland, och vi har agerat som rådgivare i många av de största fastighetstransaktionerna i finsk historia. Vi ser oss som huvudansvarig rådgivare som vägleder kunden genom hela processen.

Läs mer

Referenser

2021_11_Renevo
2021_09_Purmo
2021_07_Nordkalk
2021_07_Schroders
2021_06_Berner
2021_04_Apteekkariliitto
2021_03-Alma
2021_03-Tamturbo
2021_02_Avain
2020-12-Almamedia
2020-12- Regenero
2020-12- Cibus

Alla referenser

eQ-koncernen

eQ-koncernen är en finsk företagsgrupp med fokus på kapitalförvaltning och corporate finance verksamhet. Moderbolaget eQ Abp:s aktie är noterad på NASDAQ Helsingfors. eQ-koncernen erbjuder tjänster inom konventionell fondförvaltning, private equity fonder, strukturerade investeringsprodukter, investeringsskydd, och ett brett omfång av placeringsfonder som erbjuds av internationella samarbetspartners. Därtill erbjuder eQ-koncernen tjänster inom företags- och fastighetsarrangemang.

Läs mer